VÄLKOMMEN TILL VÅR

HEMSIDA !

Ni träffar representanter från styrelsen, tisdagar jämna veckor i föreningslokalen, Borgmästaregatan 8B mellan 18.00-19.00. Här har ni möjlighet att träffas och prata.

 I våra trappor finns information om våra trappers och vid akutläge hur du kommer i kontakt med HSB service.   

Vad är på gång våren 2017

Vi har nu nya armaturer i garaget s.k. ledbelysningar. Ger helt klart ett bättre ljus samt att de tänds direkt.

 Nästa infoblad kommer månadsskiftet mars-april.                                                                                                                            

Styrelsen vill också påminna om att lösa saker som trä och stenar inte får finnas i garaget. Det finns ingen försäkring som täcker skador på bilarna vid ev. skadegörelse. I miljöhuset får inte byggavfall kastas. Det skall deponeras på SYSAV Hedeskoga.

 

        År 2017 firar Brf Cedern 50 år.

  Jubileumsskriften från 40-årsjubileumet ser ni         en bild på här!

   Alltsedan byggstarten 1961 har det hänt mycket i    vår förening.

   Vi har fortfarande boende och återvändare i

  föreningen sedan 1966.

   Det har hänt mycket under alla dessa år. Vår

  fina gård förändrades 2007 och vi har bytt ut

   mycket av det tekniska materialet samt 2016

snyggat upp vårt garage. Nu är det endast boende och medlemmar som

får hyra plats i garaget.          

Hur går vi vidare med 50-års jubileumet? Vi kommer med mer  information under våren.          

                     

              Välkommen till BRF CEDERN i YSTAD