VÄLKOMMEN TILL VÅR

HEMSIDA !

Vår expedition har vi stängt. Har du frågor kontakta någon i styrelsen.

 I våra trappor finns aktuell information.   

Nytt info-blad har satts upp i trapporna, 200114.

 Cykelgaragen.

Ni som inte använder era cyklar under vintern sätt ner cyklarna i cykelkällarna. Det blir då bättre plats i cykelgaragen på gården. 

Laddning av elbilar , hybridbilar m.m.

Styrelsen har beslutat om policy angående laddning av batterier i garaget. Det är förbjudet att ladda ovanstående i garaget. Det finns inte resurser till det. Vägguttagen i garaget får endast användas till dammsugning av bilar.

Radonmätning

Vi kommer att mäta radon i 34 lägenheter under januari månad.

Våtrums- Köksrenovering

Styrelsen har gått igenom de branschkrav som finns när man skall renovera våtutrymmen. Vi har tagit fram en broschyr som alla skall få i postfacken. Även nya medlemmar får denna broschyr vid inflyttningen.

 Under våren händer det mycket för att underhållsplanen skall följas......... Alla berörda lägenheter får separat information och övriga lämnar vi en allmän information.

                             

             

                      Välkommen till BRF CEDERN i YSTAD