VÄLKOMMEN TILL VÅR

HEMSIDA !

Vår expedition har vi stängt. Har du frågor kontakta någon i styrelsen.

 I våra trappor finns aktuell information.   

 Årsstämman.

Styrelsen har tagit beslut på poströstning på grund av smittorisk. Det har blivit möjligt på grund av en tillfällig lag. Material lämnas i era brevfack.

Radonmätning.

Vi har fått utfört en radonmätning enligt regler. Radonmätningen uppvisar låga värden, 20Bq/m3 i genomsnitt. Gränsvärde för åtgärder ligger på 200Bq/m3. Vi ligger alltså en bra bit under gränsvärdet i våra uppmätta lägenheter.  

Laddning av elbilar , hybridbilar m.m.

Styrelsen har beslutat om policy angående laddning av batterier i garaget. Det är förbjudet att ladda ovanstående i garaget. Det finns inte resurser till det. Vägguttagen i garaget får endast användas till dammsugning av bilar.

Våtrums- Köksrenovering

Styrelsen har gått igenom de branschkrav som finns när man skall renovera våtutrymmen. Vi har tagit fram en broschyr som alla skall få i postfacken. Även nya medlemmar får denna broschyr vid inflyttningen.

 Under våren händer det mycket för att underhållsplanen skall följas......... Alla berörda lägenheter får separat information och övriga lämnar vi en allmän information.

                             

             

                      Välkommen till BRF CEDERN i YSTAD