VÄLKOMMEN TILL VÅR

HEMSIDA !

Vår expedition är sommarstängd 26 juni till och med 20 augusti.

Ni träffar representanter från styrelsen, tisdagar jämna veckor i föreningslokalen, Borgmästaregatan 8B mellan 18.00-19.00. Här har ni möjlighet att träffas och prata.

 I våra trappor finns information om våra trappers och vid akutläge hur du kommer i kontakt med HSB service.   

Vad är på gång i ett nytt spännande år 2018.

Våra medlemmar kan ställa upp sig i vår garagekö. Kontakta vår ordförande.

Nu har vi städat av de allmänna platserna i garaget. Tänk på att ni får själv städa av er plats!

Regementsgatan byggs nu om vilket är bra. Det kommer däremot att drabba Cedern på sätt att våra gator runt Cedern kommer att grävas upp. Det finns några underhållsåtgärder som ska göras enligt vår underhållsplan 2018-19. Dessa åtgärder skjuter vi upp framförallt till 2020.

Styrelsen önskar alla en bra sommar med fint väder och mycket bad.

               GLAD SOMMAR!

                        Styrelsen i BRF Cedern.

             

                      Välkommen till BRF CEDERN i YSTAD