VÄLKOMMEN TILL VÅR

HEMSIDA !

Ni träffar representanter från styrelsen, tisdagar jämna veckor i föreningslokalen, Borgmästaregatan 8B mellan 18.00-19.00. Här har ni möjlighet att träffas och prata.

 I våra trappor finns information om våra trappers och vid akutläge hur du kommer i kontakt med HSB service.   

Vad är på gång i ett nytt spännande år 2018.

Vi får hoppas på en fin vinter med några minusgrader och lite snö..........

Våra medlemmar kan ställa upp sig i vår garagekö. Kontakta vår ordförande.

Nu när det är lättare att ta ner och upp cyklarna, cyklarna ni inte använder sätt ner dem i cykelkällarna......

Elan VVS har fått i uppdrag att byta ut våra vattenledningarna i källarna. Det kommer att bli lite besvär för oss alla när de skall koppla bort de gamla rörledningarna men det handlar bara om ett fåtal dagar. Elan VVS sätter upp skyltar med information efter hand som arbetet fortskrider. 

Regementsgatan skall nu byggas om vilket är bra. Det kommer däremot att drabba Cedern på sätt att våra gator runt Cedern kommer att grävas upp. Det finns några underhållsåtgärder som ska göras enligt vår underhållsplan 2018-19. Dessa åtgärder skjuter vi upp framförallt till 2020.

               

             

                      Välkommen till BRF CEDERN i YSTAD